График

График на тренировки

Събота от 15:00 до 17:00 часа

Неделя от 15:00 до 17:00 часа

График на изпити:

Датите за изпитите не са известни, но непосредствено след обявяването им ще бъдат публикувани и тук, а дотогава ...
...дотогава тренирайте!

Изпитни програми за:

Карате-до Шотокан изпитна програма за кю (.pdf документ )

Карате-до Шотокан изпитна програма за дан (.pdf документ )

Джу-джицу изпитна програма (.doc документ )