Начало

"Формата на вселената е пустота, пустотата е форма"